Projekter


Har du brug for hjælp til n patentansøgning i samarbejde met et patentbureau. ?


Jeg har hjulpet flere patenter på vej i de senere år.

Går du med en god ide, men mangler inspiration til at komme i gang ?


Har du brug for en konkret og praktisk løsning, som gør det enklere at være daglig bruger, så bidrager jeg gerne med sparring og nye vinkler samt kontakt til netværk, der kan hjælpe dig videre med din ide.


Gennem mere end 30 år har jeg været involveret i talrige udviklingsprojekter sammen med traktorførere, landmænd, maskinstationer, producenter, organisationer, opfindere og universiteter.


Jeg vil gerne bidrage med sparring til en bæredygtig udvikling, så det bliver nemmere og giver større arbejdsglæde.


I 2019og 2020 er der blevet udviklet Roll-ON efter ide fra Jens Kirk. Opbygningen er foregået hos POMI. Der er givet tilskud fra EUDP og opfindelsen er patentanmeldt. Presenningen afløser både net og stropper. Presenningen har 3 gange større styrke end stropper


Deltageri projekter omkring:


Grøn bioraffinering

Ensilering af halm

Gylleudbringning

En løfteanordning til folieruller