Faste omkostninger
Maskine
Pris
kr
Beregningsperiode år
Kalkulationsrente %
Årligt værditab %/år
Husleje kr/år
Forsikring kr/år
Vægtafgift kr/år
Beregninger
Gns. årligt værditab
kr/år
Restværdi
kr
Værditab+forrentn.
kr/år
Kapitalomkostninger
/år
Årlige faste omkostn.
kr/år
NB! De indsatte tal er eksempler
.
Driftsomkostninger
Løn til medarbejder kr/time
Tillæg til sociale omk. %
Effektivitet  %
Rep/vedligeh. kr/eff.time
Traktoromkostninger kr/eff.time
Brændstofforbrug liter/time
Brændstofpris øre/liter
Vareforbrug  kr/eff.time
Beregninger
Lønomk./time
 kr/time
Lønomk./eff. Time
 kr/eff.time
Brændstof
 kr/eff.time
Traktor i alt
 kr/eff.time
Driftsomk.ialt
 kr/eff.time
Driftsomk/enhed
kr/enhed
0- punktsberegning
Vælg enhed
Kapacitet enheder/time
Administration %
Timer/år  timer
Beregning
Enheder ialt
Omkostninger pr. time
 kr/time
Omkostninger pr. enhed
kr
Det årlige driftsresultat
kr/år
Hvis prisen i stedet er  kr/time
Beregning
Prisen/enhed
kr
Driftsresultatet bliver
kr/år
Incomplete form
This form is incomplete or has some invalid data. Please check all the red bordered fields and try again.
Ready to reset
Are you sure to reset the Form's values?
Ready to submit
This form is complete and has passed all validation tests. Do you want to submit now?