Faste omkostninger     Driftsomkostninger     0- punktsberegning      
  Maskine     Løn til medarbejder   kr/time   Vælg enhed
     
  Pris kr   Tillæg til sociale omk.   %   Kapacitet  enheder/time    
  Beregningsperiode år   Effektivitet    %            
  Kalkulationsrente %   Rep/vedligeh.   kr/eff.time   Administration %    
  Årligt værditab %/år   Traktoromkostninger   kr/eff.time   Timer/år  timer    
  Husleje kr/år   Brændstofforbrug   liter/time   Beregning        
  Forsikring kr/år   Brændstofpris   øre/liter   Enheder ialt    
  Vægtafgift kr/år   Vareforbrug  kr/eff.time   Omkostninger pr. time  kr/time  
  Beregninger       Beregninger       Omkostninger pr. enhed kr/  
  Gns. årligt værditab kr/år   Lønomk./time  kr/time   Det årlige driftsresultat kr/år    
  Restværdi kr   Lønomk./eff. Time  kr/eff.time                
  Værditab+forrentn. kr/år   Brændstof  kr/eff.time   Hvis prisen i stedet er  kr/time  
  Kapitalomkostninger %/år   Traktor i alt  kr/eff.time   Beregning        
  Årlige faste omk. I alt kr/år   Driftsomk.ialt  kr/eff.time   Prisen/enhed kr/  
  NB! De indsatte tal er eksempler     Driftsomk/enhed kr/enhed   Driftsresultatet bliver kr/år