HALMMODEL
Der er indsat eksempler - brug egne tal
Gødningsværdi øre/kg
Vende /rive øre/kg e
Presning øre/kg
Læsning/hjemkørsel øre/kg
Aflæsning øre/kg
Opbevaring øre/kg
Forsikring øre/kg
Pålæsning øre/kg
Lager øre/kg
Administration øre/kg
I alt inden transport
øre/kg
Transport
Timepris kr/time
Læsse min
Aflæsse min
Hastighed km/h
Vægt
Ballevægt kg
antal baller/læs  stk
Big 24, Midi 36
Læsstørrelse 
kg
Afstand værk km
Transport
øre/kg
"ab gård" 
øre/kg
"an værk"
øre/kg
Korrigeret afregning
Vand%
%
Regulering BKVV/FYN
"ab gård" 
øre/kg
"an værk"
øre/kg
Regulering Sjællandske
"ab gård" 
øre/kg
"an værk"
øre/kg
Regulering Ørsted
"ab gård" 
øre/kg
"an værk"
Incomplete form
This form is incomplete or has some invalid data. Please check all the red bordered fields and try again.
Ready to reset
Are you sure to reset the Form's values?
Ready to submit
This form is complete and has passed all validation tests. Do you want to submit now?