HALMMODEL                       Brug egne tal              
 
Gødningsværdi øre/kg   Transport          
Vende /rive øre/kg   Timepris kr/time      
Presning øre/kg   Læsse min      
Læsning/hjemkørsel øre/kg   Aflæsse min      
Aflæsning øre/kg   Hastighed km/h      
Opbevaring øre/kg   Vægt          
Forsikring øre/kg   Ballevægt kg      
Pålæsning øre/kg   Baller/læs  stk (Big 24, Midi 36)    
Lager øre/kg   Læsstørrelse  kg      
Administration øre/kg   Korrigeret afregning   BkVV/fyn Sjællandske Ørsted  
I alt inden transport øre/kg   Vand%
 
Afstand værk km     "ab gård" øre/kg  
Transport øre/kg   "an værk" øre/kg  
Vand% ændrer  afregning