Gylleudbringning
Timepris  kr/time
+ tillæg kr/ha  kr/ha
+ tillæg kr/m3  kr/m3
Vognstørrelse  m3
Arbejdsbredde  m
Fyldetid  min/læs
Tomkørsel i mark  min/læs
Hastighed på vej  km/h
Hastighed i mark  km/h
Effektivitet, vendetid %
Afstand til mark km
Dosering  tons/ha
Resultat
Opnået timepris
 kr/time
Opnået m3 pris
 kr/m3
Kapacitet 
 m3/time
Overkørt ha
 ha/time
Hektar pris
 kr/ha
Tidsforbrug:
I marken
 min
Tidsforbrug/km
 min/km
Tidsforbrug vej
 min
Tidsforbrug ialt
 min/læs
Kr/m3/km
kr/m3
Uden vejtransp.
m3/time
Gylletrailer
Læsstørrelse  m3
Pris  kr/time
Fylde/læssetid  min
Pladstransport  min
Tømmetid  min
Hastighed GNS.  km/h
Køreafstand km
Resultat
kr/m3 ex transport
 kr
kr/m3/km
 kr
Min/læs ialt
 min
kr/m3 ialt
 kr/m3
Kapacitet
 m3/time
Ready to reset
Are you sure to reset the Form's values?
Ready to submit
This form is complete and has passed all validation tests. Do you want to submit now?