Hvor meget kan det gå at investere?
   
Årlig besparelse kr
Periode år
Rente %
Værditab % /år
vedligehold mv. kr/år
Investering